Terapeutiske aktiviteter

De terapeutiske aktiviteter foregår om eftermiddagen efter dagens varme måltid og en gåtur.

Musikterapi

Musikværkstedet på Kammergave henvender sig til beboere, som har et særligt ønske om at arbejde med musik og tekstskrivning.
Det 55 kvadratmeter store lokale er bl. a. udstyret med sanganlæg, trommer, klaver, basanlæg og guitarforstærker, således at der kan arbejdes med rytmisk musik og andre former for musik.

Kunstterapi

I kunstterapi indgår et kreativt udtryk – det kan være maleri, tegning, lerfigurer, skulpturer, digte eller eventyr. I det kreative er det muligt at udtrykke følelser, psykiske tilstande og oplevelser, som kan være svære at udtrykke i ord. Kunstværket bliver en bro mellem den indre og ydre verden.

Kunstterapien er en fin måde at få kontakt til potentialer og muligheder. Ofte kan den bruges til at vende negative tilstande og mønstre og finde frem til ressourcerne. Der lægges vægt på ro, koncentration, lyst og udfoldelse. Beboerne finder ofte deres eget udtryk og billederne ændrer sig over tid i takt med at beboerne får det bedre. Kunstterapi tilbydes en gang ugentlig.

Rideterapi

Hesten er et fantastisk dyr at spejle sig i. Heste lægger ikke skumle planer, lyver ikke, er ikke hævngerrige og besidder ingen ond adfærd. Når hesten reagerer, gør den det ud fra instinkt og tillært adfærd. Den er ekspert i aflæsning af kropssprog, og ved ofte, hvordan vi mennesker har det, før vi selv ved det. Heste responderer meget hurtigt og ensartet på såvel korrekt som ukorrekt håndtering – altså er der meget hurtigt ”svar på”, om man er tydelig nok i kropssprog, mimik og tale.

I rideterapien tager vi udgangspunkt i denne viden, og tilrettelægger så vidt mulig vores omgang med hestene ud fra deres behov og krav til omgangsform.

Det er vores erfaring, at selve omgangen med hesten bl.a. kan give selvindsigt, forståelse for egen angst, opbygning af selvværd osv., uden at samværet bevidst tilrettelægges ud fra beboeren, men at mulighederne for denne udvikling simpelthen opstår af sig selv ved normal og korrekt omgang, træning og ridning. Beboerne opfatter positivt og motiveret vores arbejde med heste og æsler som ”rigtigt og normalt”, og ikke som en ”unormal” eller ”speciel” håndtering, der skal hjælpe en syg med at blive rask.

I dette arbejde opstår der naturligt meget ofte situationer, der giver anledning til en lille snak om begreber som adfærd, angst, tryghed og tillid. Beboerne tilbydes mulighed for at erkende de grænser, der eventuelt overskrides og den selvindsigt, mange vil opnå.

I praksis tager vi udgangspunkt i hestens basale behov for føde, god fysik og psykisk ro. Først da kan vi begynde på yderligere træning og praktisk anvendelse. Der skal soigneres, trænes og rides – ydes ganske normal omgang og trænes ganske normal adfærd. .

Ridningen skal foregå så korrekt som muligt og på hestens præmisser. Der trænes i at bruge så få og milde signaler som muligt. Hesten trænes i IKKE at udøve uhensigtsmæssig adfærd (bide, sparke, skubbe, løbe). Generelt skal vore ridedyr være i ro og kunne rumme larm og forstyrrelser, samt være nysgerrige på nye ting.

Ikke alle beboere ønsker at arbejde med alle ting, og der gives mulighed for at differentiere opgaverne, så alle kan arbejde efter lyst og evne. Det er vores mål at deltagerne undervejs i forløbet vil opnå selvstændige og personlige resultater i et trygt miljø – og så må det gerne være sjovt.

Kreativt værksted

I kreativt værksted arbejder vi med kreative aktiviteter som terapi, således at beboerne får mulighed for at bruge deres kreative potentialer, nye færdigheder læres, barrierer for udfoldelse overvindes og selvrealiserende adfærd udvikles.

Kreative aktiviteter er en vigtig kilde til personlig selvforståelse og selvfølelse. At være kreativ støtter beboerne i at skabe nye måder at betragte et problem på, skaber nye vinkler at anskue tingene på.

F.eks. oplever en person at kunne mobilisere en tålmodighed, der gør det muligt at lære at hækle, en succesoplevelse, der giver motivation til at håndtere andre udfordringer med fornyet energi.

Vi arbejder i kreativt værksted fleksibelt og tålmodigt med aktiviteter, som er tilpasset beboerens evner, behov og ønsker. 

I kreativt værksted lægges vægten på skabe trygge omgivelser som er fri for tilfældige afbrydelser, således at beboerne har de bedste muligheder for at nyde og finde ro i processen. Der er fokus på at støtte beboeren i at anvende sine potentielle evner, for derved at styrke tilliden til egne evner.

Motion

På Kammergave lægger vi op til, at alle går en tur efter den varme mad kl. 13. Der er nogen, der går tur hver dag. Derudover tager vi til Dianalund eller Sorø for at gå i fitness – nogle er til holdtræning, andre vil hellere arbejde med maskiner.Et par beboere cykler til Sorø for at gå til yoga. En beboer går til fodbold i Dianalund.

På Kammergave har vi et motionsrum med motionsudstyr, bl.a. en løbemaskine, motionscykler og en Cross-fit cykel. Vi har også et bordtennis bord. I motionsrummet er der også sofaer, et tv, musikudstyr m.m.

Træværksted

Hver tirsdag og torsdag er der træværksted, hvor alle kan komme og producere det, de har lyst til.

Der kan f.eks. laves reoler, skohylder eller cd holdere til beboernes værelser. Vi laver også fuglehuse. Der er på et tidspunkt lavet nye stalddøre i træværkstedet, som bliver sat ind i vores stald. Vi har en bænk stående foran vores administrationsbygning, som er lavet i træværkstedet.

Når vi holder husmøde for alle beboere, har vi en ide-kasse, som en beboer har produceret i træværkstedet.

It

Vi råder over en MAC computer for de beboere, der vil lave billedbehandling eller kreativt arbejde, ligesom vi har WII og X-box installeret med storskærm.

Gårdbutik

Kammergave har sin egen gårdbutik, i første omgang udelukkende med økologiske grøntsager.

Beboerne hjælper til med alt det praktiske, såsom pakning af diverse grøntsager, prismærkning og salg.