Medarbejdere

Leder af Kammergave er Poul Erik Ager. Poul Erik er uddannet pædagog og psykoterapeut og har ligeledes mange års erfaring med ledelse.

De øvrige medarbejdere repræsenterer forskellige uddannelsesmæssige baggrunde som pædagog, pædagogisk assistent, døgnassistent, psykoterapeut, ernæringsuddannet, håndværk og gartneri.

Næsten alle medarbejdere er uddannede miljøterapeuter.

Det samlede personale er kendetegnet af en stor erfaring med psykiatri, modenhed, rummelighed, varme, empati og bevidsthed om helhed og økologi.

Medarbejdergruppen modtager løbende supervision.