Medarbejdere

Leder af Kammergave er Susan Bahl. Susan er sygeplejerske og uddannet sociolog og har mange års erfaring med ledelse i forskellige sammenhænge.

De øvrige medarbejdere repræsenterer forskellige uddannelsesmæssige baggrunde som pædagog, pædagogisk assistent, misbrugskonsulent, døgnassistent, psykoterapeut, ernæring, håndværk og gartneri.

Næsten alle medarbejdere er uddannede miljøterapeuter.

Det samlede personale er kendetegnet af en stor erfaring med psykiatri, modenhed, rummelighed, varme, empati og bevidsthed om helhed og økologi.

Medarbejdergruppen modtager løbende supervision.