Godkendelse og tilsyn

 

Vi har et helhedsorienteret menneskesyn. Vi arbejder ud fra et miljøterapeutisk grundlag kombineret med en anerkendende pædagogik. Miljøterapi er en realitets- og aktivitetsbetonet behandlingsform, som er baseret på psykoanalyse og udviklingspsykologi. Hele miljøet er behandlende og har en afgørende betydning for beboerens individuelle udvikling. Miljøet består af mange mennesker, både beboere og medarbejdere, så beboerne får mulighed for at udvikle og udforske deres relationer til forskellige mennesker. Det er også miljøterapi at være en del af en gruppe, hvor der nødvendigvis må foregå en form for tilpasning.

Udgangspunktet i det pædagogiske/terapeutiske arbejde er at finde den enkelte beboer der, hvor han/hun er og støtte personen på vejen til at lære sig selv bedre at kende. Udnytte egne ressourcer, opbygge selvværd og blive i stand til at fungere selvstændigt i hverdagen – individuelt og socialt med livskvalitet. Denne proces kan være meget vanskelig og kræver derfor hjælp fra medarbejderne.

Vi tilstræber en meningsfuld hverdag, hvor medansvar, gensidig respekt for den enkelte, rummelighed, kreativitet og et sundt socialt samspil er nøglebegreber. På alle områder er der overskuelige krav og grænser.

Kontaktperson og handleplan

Hver beboer har tilknyttet to kontaktpersoner, en primær og en sekundær. Her er mulighed for individuel fortrolighed, kontakt og støtte til alt, praktisk som personligt, alt efter behov.
Ud fra den kommunale handleplan, som beboeren har med ved ankomsten, laver vi individuelle pædagogiske udviklingsplaner med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og ønsker. Handleplanen udarbejdes af beboer og kontaktperson i fællesskab. Handleplanen bruges som støtte til at se i hvilken retning, der skal arbejdes og hvordan, det skal gøres. Desuden fungerer udviklingsplanen som evaluering af, om de opstillede mål opfyldes. Planerne revideres jævnligt.

Samtaleterapi

Denne samtale er et tilbud, som aftales med psykoterapeut og kontaktperson med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Samtalen har afsæt i dagligdagen. Udgangspunktet er at møde den enkelte der, hvor han/hun er, for at hjælpe vedkommende til at finde sig selv og egne ressourcer. Nærvær og respekt er nøgleord. I fællesskab undersøges, forstås og bearbejdes oplevelser, tanker og følelser. Samtalen kan give øget selvindsigt og redskaber til at håndtere vanskelige følelser og situationer. Samtalen medvirker desuden til at give realistisk indsigt i og accept af sygdommen samt redskaber til at tackle symptomerne. Hermed kan den enkelte blive bedre i stand til at klare og håndtere de små̊ og store ting, hverdagen byder på og finde nye veje og muligheder i livet.

Nada

Nada er en standardiseret metode af øreakupunktur, som nu er udbredt til mange bosteder. Metoden fremmer recovery og der er opnået rigtig gode resultater ved brug af NADA ved for eksempel:
• Psykisk uro
• Angst
• Stress
• Motorisk og psykisk uro
• Irritabilitet
• Søvnproblemer
• Abstinenssymptomer
• Energiforladthed

Nada udløser en dæmpende effekt på negative symptomer. Den skaber under behandlingen ro i sindet, og det åbner muligheder for at kunne arbejde med sig selv. Jo flere behandlinger, jo mere skærpet tankevirksomhed, og følelserne får mere plads.
Der tilbydes Nada behandling både i aftalte forløb og efter behov. Behandlingen er bivirkningsfri.

Mindfulness og kropsterapi

Mindfulness foregår sammen med psykoterapeuten. Beboerne får her redskaber til at ændre på svære tilstande: f.eks. uro, angst, negativ tænkning, tankemylder mv. Beboerne får desuden en bedre kropsbevidsthed og øget evne til selviagttagelse.

Misbrugsbehandling

I erkendelse af at en del mennesker med psykiske lidelser har et misbrug af forskellig karakter, har Kammergave ansat en misbrugskonsulent.

Der arbejdes ud fra en psykodynamisk tilgang. Det betyder, at misbruget ses som et forsvar mod underliggende følelser.Mennesker med psykiske lidelser sammen med et misbrug oplever ofte stigmatisering, opgivelse, håbløshed, skyld og skam. Der arbejdes med respekt for de udfordringer, beboerne har.

Alle beboere, der har et misbrug, tilbydes efter behov individuelle samtaler med Misbrugskonsulenten. I samarbejde med beboeren lægges individuelle planer for behandling, der sigter mod at stoppe eller reducere misbrug eller selvmedicinering.

Der er desuden tilbud om deltagelse i en misbrugsgruppe, der mødes en gang ugentlig. I gruppen veksles der mellem undervisning om misbrug, psykoedukation, relevante øvelser og dynamisk samtale.

Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra at arbejde med misbruget i en anerkendende tilgang er meget positive.

Når et menneske føler sig mødt og oplevet, er forandring mulig.