Dagtilbuddet

 

Kammergave giver i Dagtilbuddet en lang række beskæftigelsesmuligheder, som beboerne kan deltage i. Beboerne vælger tilbud på baggrund af lyst og interesse.

Arbejdsopgaverne (de såkaldte moduler) er veldefinerede og beboerne kan vælge om morgenen i en morgenrunde kl. 09 på gårdspladsen. Her fortæller alle hvad de har af opgaver i løbet af dagen. Et modul varer fra 09.15 – 13, med et kvarters pause midt i. Det kan godt lade sig gøre at have flere moduler i løbet af en uge. Der er rig mulighed for pauser undervejs, hvis man af psykiske grunde har brug for det.

Beskæftigelse

Udbyttet af beskæftigelsen er:
• Social træning og samarbejde
• Udvikling af almindelige færdigheder som er nødvendige for at passe et arbejde
• Forståelse for dagligdags rutiner, arbejdsopgaver, overholdelse af aftaler m.v.
• Udvikling af specielle færdigheder og kompetencer på de forskellige moduler
• Afklaring af muligheder og færdigheder i forhold til arbejdsmarkedet

Beboerne udtrykker især glæde over
• At have noget at stå op til
• At få sig rørt fysisk, så man udvikler en naturlig træthed
• At have et meningsfyldt arbejde
• At få adspredelse

Modul Dyrehold

Dyreholdet ser det som sin fornemste opgave at tilbyde beboerne en indholdsrig og meningsfyldt hverdag, samt skabe rammer der kan bidrage til beboernes fortsatte udvikling.

De vigtigste opgaver dyreholdet udfører:
Passer, træner og udviser omsorg for vores dyr. (får, æsler, heste, grise, kaniner og katte)

Vedligeholder og skaber rammerne for vore dyr, såsom bure, bokse, vanding, hegn og folde.

For beboerne er det især vigtigt at have omsorg for og ansvar for dyrene.

Det er også vigtigt at opleve en god stemning og fælleskabsfølelse. En god jargon løfter humøret, og skaber ligeværdsfølelse på holdet. Sammenholdet bliver styrket. Det er vi meget bevidste om.

Læring og viden er også vigtigt for dyreholdet. Sammen med udførsel af de daglige rutiner styrker det beboernes oplevelse af at have mulighed for at tage ansvar og udføre vigtigt arbejde ved brug af relevant viden og erfaring.

De forskellige opgaver kan løses med forskellige ressourcer. Det giver os mulighed for at dele os op efter evne og overskud, hvilket igen er med til at sikre dækning af den enkelte beboers øjeblikkelige behov.

Modul Køkkenhold

I Kammergaves hovedbygning ligger gårdens køkken, der danner rammen om hygge og socialt samvær. I køkkenet er der gode faciliteter som stor ovn, hurtig opvaskemaskine, gaskomfur og åben spisestue med plads til 25-30 personer.

Køkkenet er så vidt muligt økologisk og selvforsynet en stor del af året. Vi bruger frugt og grønt fra egen have. Kød får vi hovedsagelig fra egen avl og andre råvarer køber vi gennem økologiske leverandør. Vi tilstræber at spise frugt og grønt ud fra sæsonen, så vi bruger optimalt af vores høst og produktion. Vi tænker meget på miljøet og har derfor affaldssortering.

På køkken modul lægges stor vægt på tilberedningen af dagens varme måltid, herunder blandt andet sammenhæng i tilberedning af egne råvarer og forløbet fra borddækning, nydelsen af maden til opvask og oprydning.

Modul tid i køkkenet
Beboere, der vælger at være på køkken modul, har følgende arbejdstider:
09.00-10.30 Forberede mad og lave frugt og kaffe klar til pause
10.30-11.00 Pause
11.00-13.00 Lave frokost og diverse rengøringsopgaver

På køkken modul er der også specielle dage, som at tage på fødevaremesse, leverandørbesøg, indkøbsture, fødselsdage, diverse fester, musik arrangementer, bage/konfekt dag, høste i marken, presse æblemost m.m. Alle på køkken modul har medbestemmelse, så længe vores kostpolitik overholdes. Beboerne kan blandt andet deltage i menuplanlægning og bestilling af varer fra leverandør.

Udtalelser fra beboere på køkken modulet:
”Jeg kan bruge køkkenet til at koncentrere mig…det hjælper på mine tanker”
”Her er rart at være… hjælpsomme beboere og samarbejde på højt plan, når vi laver mad”
”Glad for at kunne lave mad til andre og få anerkendelsen for det”
”Når der er kaos i hovedet, er det rart at lave mad og se et færdigt resultat”

Modul Vedligehold

Hovedopgaven er at vedligeholde vores bygninger og inventar. Det er også vedligehold, der står for at holde havemaskiner og biler vedlige.

På vedligehold udfører vi små som store opgaver i fællesskab. Det kan bl.a. være at skifte døre og vinduer, vi lægger nye gulve og isolerer, hvor der er brug for det.

Der er mange maleopgaver både ud og inde. Vi har renoveret et badeværelse i hovedbygningen og er pt. lige blevet færdig med at renovere et badeværelse på Rosalba.

Et særligt projekt var at etablere vores ridebane. Det var et stort projekt, som mange har stor glæde af.

Beboerne på vedligehold får en god fornemmelse af, hvad der skal til for at vedligeholde et gammelt hus som Kammergave. Der er en stor tilfredsstillelse i at udføre tingene på egen hånd i samarbejde med medarbejdere. Vedligehold giver store muligheder for at arbejde selvstændigt og i det tempo, der passer den enkelte.

Modul Gartneri

Vores gartneri er baseret på at holde Kammergave selvforsynet med grønsager hele sommeren. Vi producerer tillige en del til opbevaring for vinteren. Derudover sælges der grønsager lokalt.

Det er livsbekræftende at være med ude på marken; så eller plante og herefter se planterne vokse. Der lægges et stort arbejde i lugningen af de mange planter.

Høsten er så belønningen for alle anstrengelserne, som vi med manges hjælp lægger i haven for at få et mangfoldigt udbud af grønsager, urter og blomster.

I gartneriet kan beboerne prøve kræfter med udholdenhed, lære forskellige redskaber at kende og måske også at lære at bruge de få maskiner, vi benytter os af.