Privatliv- og databeskyttelse

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du bor eller overvejer at bo på DSI Kammergave og dermed behandler vi oplysninger om dig. 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne administrere dit ophold på DSI Kammergave og dermed leve op til de krav vi som institution er pålagt af offentlige myndigheder. 

DSI Kammergave har valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

DSI Kammergave videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år når du flytter fra DSI Kammergave.

Vi skal oplyse dig om, at du har ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

Et samtykke, som du har afgivet, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at DSI Kammergave behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på DSI Kammergave og leve op til de forpligtelser, som institutionen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen muligvis være, at dit ophold på DSI Kammergave må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder DSI Kammergaves behandling af dine personoplysninger ukorrekte.