Behandling

Når en beboer flytter ind på Kammergave, indgår vedkommende i et samlet professionelt behandlende miljø, hvor arbejdet inden for de daglige moduler i beskyttet beskæftigelse er en integreret del af behandlingen. Inden for forudsigelige og strukturerede rammer får beboerne på vores psykiatriske bosted mulighed for og støtte til at arbejde med sig selv. 

Da vi ser de pårørende, som en vigtig del i beboernes liv, samarbejder vi med dem, dette dels med henblik på at sikre den levende forbindelse mellem beboerne og deres pårørende og dels for at opretholde de bedste rammer omkring beboeres udvikling. Denne form for behandling kaldes miljøterapi. 

Vores mål for arbejdet

  • At hjælpe beboeren med at opnå symptomlindring og et bedre psykosocialt funktionsniveau  
  • At hjælpe beboerne med at opnå selvstændighed gennem praktiske og sociale færdigheder, herunder ADL-træning 
  • At hjælpe beboeren med at udvikle ressourcer til at skabe sig et meningsfyldt liv med livskvalitet.  
  • Delmål er at få klarhed over mønstre i tanker, følelser og handlinger, at træne ændringer af negative mønstre og at arbejde henimod en mere selvstændig boform gennem beskyttet beskæftigelse

På Kammergave er vi opmærksomme på at der er sammenhæng mellem fysisk og psykisk sundhed, og bevidste om at overvægt hos mennesker med psykisk lidelse ofte skyldes bivirkninger af medicin, fysisk inaktivitet og usunde kostvaner, hvorfor bevægelse og ernæringsrigtig kost er en naturlig del af miljøterapien. Dette afspejler sig i vores kostpolitik.

Som et ekstra led i vores behandling tilbyder vi også forskellige valgfrie tilbud, såsom Nada akupunktur og samtaleterapi, som kan supplere den enkelte beboers behov og ønsker til deres forløb på Kammergave.