Hesteassisteret terapi

Hesteassisteret terapi er en terapiform, som styres af vores faste personale og terapeuter på Kammergave. Udgangspunktet er arbejdet og samværet med vores to heste, Anton og Aslaug, og de to æsler, Povl og Palle.  

Terapiformen inviterer beboeren til at være sammen med dyrene i et rum, hvor fokus er på det, der mærkes og opleves. Rent praktisk kan det gøres blot ved samværet, eller gennem en praktisk aktivitet med dyrene, hvad enten det er at strigle, fodre, ride eller betragte – man deltager med krop og bevægelse i samspil med dyret.

Der lægges vægt på den nonverbale kommunikation, således at de indre processer stimuleres, og dermed lader terapien beboerens narrativ være i fokus. Dyret assisterer ved sit nærvær, sin evne til at opfange og spejle beboerens indre processer. Som udgangspunkt er det ikke ridning men at mærke sig selv i samværet med dyrets nærvær. 

Der tages afsæt i nærmeste udviklingszone, for at sikre et trygt og anerkendende læringsmiljø, ligesom der følges op efter hver session med understøttende samtaler. 

Sammen med dyrene kan man opleve en umiddelbar og konkret respons på sig selv, hvilket giver mulighed for dybere selverkendelse, for bedre at kunne mærke følelser og egen situation. Der arbejdes bl.a. med værdier, roller, grænser og følelsesmæssig kontakt.