Miljøterapi

Miljøterapeutisk opholdssted

Miljøterapi er som behandlingsmetode inspireret af mange forskellige pædagogiske og psykologiske retninger. Behandlingen på vores psykiatrisk bosted Kammergave hviler, udover viden fra psykiatrien, på psykodynamisk teori, mentaliseringsteori og psykodynamisk organisationspsykologi, og er vægtet og tilpasset vores målgruppe.

På Kammergave arbejder vi ud fra Konceptet ”organisationen som terapeut”, hvilket er en behandlingsmodel, karakteriseret ved bestræbelsen på bevidst at tilrettelægge den samlede sum af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger, således at institutionen som helhed og relationerne heri fremmer psykisk udvikling.   

Dette vil sige, at vi, på vores miljøterapeutiske opholdssted, er bevidste om, at alt hvad vi foretager os, har indflydelse på beboernes psykiske udvikling, herunder vores måde at kommunikere på (omgangstonen), vores måde at omtale hinanden på, de værdier vi fremhæver, samarbejdet mellem ledelse og personale, samarbejdet personale imellem, samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartner og med de pårørende. 

Mentaliserings-baseret miljøterapi

Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Kammergaves behandlingsmiljø er tilrettelagt med en tydelig, genkendelig og forudsigelig struktur med tilbagevendende begivenheder og almindelige forventninger om at deltage i de daglige rutiner og løsningen af hverdagens almindelige gøremål. Indenfor disse forudsigelige rammer tilbydes beboerne på dette miljøterapeutiske opholdssted at indgå i relationer til troværdige miljøterapeuter og støttes i at indgå i konstruktive relationer til andre beboere.

  

  • Miljøet er sikkert og trygt: Mennesker med psykiske problemer er præget af utryghed og angst. Utrygheden og angsten er knyttet til interpersonelle relationer eller sociale situationer og modvirker i sig selv udvikling og forandring. Miljøterapeuterne tilbyder nogle troværdige relationer, hvor kontakten i omfang og intensitet tilpasses beboerne, således at relationerne til miljøterapeuterne danner grobund for ny relationel læring og erfaringsdannelse.  
  • Miljøet er tillidsvækkende og tillidsfuldt: Beboerne skal føle at Kammergave er et godt sted at være; her kan man stole på at andre og her kan man regne med at man gør hvad man siger.  
  • Miljøet er tolerant og fordomsfrit: Beboerne bliver mødt af professionelle miljøterapeuter, som i deres møde med beboerne udviser en stor grad af tolerance over for forskelligheder og til enhver tid tilsidesætter egne, private holdninger.  
  • Miljøet er rummeligt: Beboerne skal føle sig modtaget med alt hvad de indeholder, både hvad angår deres holdninger og meninger men også med deres forskellige måder at udtrykke og opføre sig på.  
  • Miljøet er mentaliserende: I mentaliseringsbaseret miljøterapi bliver beboerne mødt af miljøterapeuter, som er opmærksomme på følelser og tanker både hos sig selv og andre, og som konstant forsøger at forstå disse og dermed får en forbedret forståelse for egne og andres handlinger og intentioner. Dvs. at vi er opmærksomme på at have sindet på sinde, både i forbindelse med beslutninger, samvær og samtale.  
  • Miljøet er Jeg-styrkende: Både i samtale og handling støtter miljøterapeuterne beboerne til at de finder deres egne ressourcer og udvikler selvtillid.  
  • Miljøet er inddragende: Da oplevelsen af demokratisk medinddragelse og medansvar bidrager til psykologisk vækst, er vi opmærksomme på at beboerne tages med på råd, når der tages beslutninger, både som gruppe, når de gælder beslutninger om forhold i afdelingen fx husorden, og som individer, når det gælder beslutninger, som vedrører den enkeltes behandling og udvikling.