Miljøterapi

Miljøterapeutisk opholdssted

Miljøterapi er som behandlingsmetode inspireret af mange forskellige pædagogiske og psykologiske retninger. Behandlingen på vores psykiatrisk bosted, Kammergave, hviler, udover viden fra psykiatrien, på psykodynamisk teori, mentaliseringsteori og psykodynamisk organisationspsykologi. Derudover er behandlingen vægtet og tilpasset vores målgruppe.

På Kammergave arbejder vi ud fra Konceptet ”organisationen som terapeut”. Det er en behandlingsmodel, karakteriseret ved bestræbelsen på bevidst at tilrettelægge den samlede sum af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger. På den måde fremmer institutionen som helhed og relationerne heri psykisk udvikling.  

Det vil sige, at vi, på vores miljøterapeutiske opholdssted, er bevidste om, at alt hvad vi foretager os, har indflydelse på beboernes psykiske udvikling. Det gælder også vores måde at kommunikere på (omgangstonen) og vores måde at omtale hinanden på. Derudover gælder det også de værdier, vi fremhæver, samarbejdet mellem ledelse og personale, samarbejdet personale imellem, samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartner og med de pårørende. 

Mentaliserings-baseret miljøterapi

Mentaliseringsbaseret miljøterapi

Kammergaves behandlingsmiljø er tilrettelagt med en tydelig, genkendelig og forudsigelig struktur. Det er bla. i form af tilbagevendende begivenheder og almindelige forventninger om at deltage i de daglige rutiner og løsningen af hverdagens almindelige gøremål. Indenfor disse forudsigelige rammer tilbydes beboerne på vores miljøterapeutiske opholdssted at indgå i relationer til troværdige miljøterapeuter. Derudover støttes beboerne i at indgå i konstruktive relationer til andre beboere.

  

Miljøet er sikkert og trygt:

Mennesker med psykiske problemer er præget af utryghed og angst. Utrygheden og angsten er knyttet til interpersonelle relationer eller sociale situationer og modvirker i sig selv udvikling og forandring. Miljøterapeuterne tilbyder nogle troværdige relationer, hvor kontakten i omfang og intensitet tilpasses beboerne. På den måde danner relationerne til miljøterapeuterne grobund for ny relationel læring og erfaringsdannelse.  

Miljøet er tillidsvækkende og tillidsfuldt:

Beboerne skal føle, at Kammergave er et godt sted at være. Her kan man stole på andre, og man kan regne med, at man gør, hvad man siger.  

Miljøet er tolerant og fordomsfrit:

Beboerne bliver mødt af professionelle miljøterapeuter. I mødet med beboerne udvises en stor grad af tolerance over for forskelligheder og egne, private holdninger tilsidesættes.

Miljøet er rummeligt:

Beboerne skal føle sig modtaget, med alt hvad de indeholder. Det gælder, både hvad angår deres holdninger og meninger men også med deres forskellige måder at udtrykke og opføre sig på.  

Miljøet er mentaliserende:

I mentaliseringsbaseret miljøterapi bliver beboerne mødt af miljøterapeuter, som er opmærksomme på følelser og tanker. Det gælder både hos sig selv og andre. Miljøterapeuterne forsøger at forstå disse og få en forbedret forståelse for egne og andres handlinger og intentioner. Dvs. vi er opmærksomme på at have sindet på sinde – både i forbindelse med beslutninger, samvær og samtale.  

Miljøet er Jeg-styrkende:

Både i samtale og handling støtter miljøterapeuterne beboerne til at de finder deres egne ressourcer og udvikler selvtillid.  

Miljøet er inddragende:

Da oplevelsen af demokratisk medinddragelse og medansvar bidrager til psykologisk vækst, er vi opmærksomme på at beboerne tages med på råd, når der tages beslutninger. Det gælder både som gruppe, når der skal tages beslutninger om forhold i afdelingen fx husorden. Men det gælder også som individer, når der skal tages beslutninger, som vedrører den enkeltes behandling og udvikling.