NADA akupunktur

NADA akupunktur er en recovery-baseret metode, hvor der sættes 5 akupunkturnåle i hvert øre. NADA Danmark, som forestår al uddannelse og er den eneste officielle repræsentant i Danmark, skriver:

“NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-metoden som en “non for profit treatment”. NADA er en non-verbal metode med fokus på recovery, empowerment samt personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA akupunktur skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.” 

I Kammergave regi har flere af medarbejderne kompetencen. Beboerne på vores bosted på Vestsjælland tilbydes NADA som støtte til at dæmpe angst, bedre søvn, forebygge vrede og uro mm. I det hele taget bruges behandlingen som støtte, til at den enkelte kan finde ro i og lære at mærke sig selv og finde jordforbindelse. NADA er et dokumenteret redskab til at bedre trivsel og mental sundhed. Dette understøtter i høj grad miljøterapien med at skabe forudsigelighed, trygge rammer og en sammenhæng igennem alle aspekter af det behandlingsarbejde, der foregår.  

Hos vores Bosted for voksne med psykiatriske diagnoser registreres det, hvornår en beboer modtager NADA. Dette er, for at vi kan tale med vedkommende, om hvad de oplever samt evaluere fra gang til gang. Desuden bidrager det til, at vi kan planlægge et fast forløb for både at øge og cementere effekten. 

Der tilbydes fast NADA akupunktur forskellige tidspunkter på ugen. Derudover er det et stående tilbud, som beboerne på vores bosted på Kammergave kan benytte sig af efter ønske og behov. Beboerne tilbydes NADA som alternativ til PN eller ved megen uro, angst, psykose og lignende.  

Læs mere på NADA Danmarks hjemmeside, eller kontakt os for at høre mere.