NADA akupunktur

NADA akupunktur er en recovery-baseret metode, hvor der sættes 5 akupunkturnåle i hvert øre, og NADA Danmark, som forestår al uddannelse og er den eneste officielle repræsentant i Danmark skriver:

“NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-metoden som en “non for profit treatment”. NADA er en non-verbal metode med fokus på recovery, empowerment samt personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA akupunktur skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.” 

I Kammergave regi har visse af personalerne kompetencen, og beboerne tilbydes NADA som støtte til at dæmpe angst, bedre søvn, forebygge vrede og uro, og i det hele taget støtte til, at den enkelte kan finde ro i og lære at mærke sig selv, finde jordforbindelse. NADA er et dokumenteret redskab til at bedre trivsel og mental sundhed, hvilket i høj grad understøtter miljøterapien med at skabe forudsigelighed, trygge rammer og en sammenhæng igennem alle aspekter af det behandlingsarbejde, der foregår.  

Derfor registreres det også, hvornår en beboer modtager NADA for at vi kan tale med vedkommende om, hvad de oplever, evaluere fra gang til gang og måske planlægge et fast forløb for både at øge og cementere effekten. 

Der tilbydes fast NADA akupunktur hver onsdag aften, der ud over er det et stående tilbud, som beboerne kan benytte sig af efter ønske og behov, ligesom at beboerne tilbydes NADA som alternativ til PN eller ved megen uro, angst, psykose og lignende.  

Læs mere på NADA Danmarks hjemmeside