Psykoedukation

Som led i den vedvarende miljøterapeutiske og recovery orienterede behandling på Kammergave, tilbydes beboerne et løbende tilbud om psykoedukation ved stedets psykiatriske konsulent.

I psykoedukationen fokuseres på at forstå de mange symptomer, man kan opleve med psykiatriske lidelser, og de deraf afledte problemer og udfordringer, der gør sig gældende hos denne gruppe af mennesker. 

Her får beboerne et rum til at reflektere sammen og med hinanden i et fortroligt rum – med fokus på respekt og nysgerrighed.

Psykoedukationen sigter mod at berøre en eksistentiel dimension i deltagernes liv, hvor emner som accept, erkendelse og indsigt giver basis for at arbejde med beboernes personlige recovery proces.