Samtaleterapi

Individuel samtaleterapi indgår for nogle beboere som en del af den miljøterapeutiske behandling, de modtager på Kammergave. Det er et tilbud som udspringer af beboernes eget ønske og varetages enten af en tilknyttet ekstern autoriseret psykolog eller af Kammergaves leder, som er uddannet psykoterapeut. 

I individuel samtaleterapi kan den enkelte beboer arbejde med egne følelsesmæssige vanskeligheder i en 1-1 relation i en helt særlig ramme, der gør det muligt for beboeren at få øget selvindsigt og redskaber til at håndtere vanskelige følelser og situationer. Samtalen medvirker desuden til at give en realistisk indsigt i og accept af sygdommen samt redskaber til at tackle symptomerne.  

En individuel samtaleterapi foregår i et afgrænset og fortroligt rum og er en særlig form for dialog, som igangsættes mellem terapeut og beboer.  

Det er op til den enkelte beboer, hvilke temaer, emner og oplevelser, vedkommende vil bringe ind i terapien.  

Terapien kan indgå som en del af vores forskellige behandlinger, og samtalerne tager selvfølgelig udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønske om samtale. For nogle beboere er det hver 14. dage, for andre et det en gang ugentligt.