Organisationen på Kammergave

Ledelse

Zoreen

Zoreen

Direktør, PD i psykologi og MPO

Daglig og behandlingsansvarlig leder er direktør, Zoreen Younis, som kom til Kammergave i december 2019 fra en lederstilling på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød. Zoreen kommer med langvarig erfaring med det miljøterapeutiske arbejde, og er uddannet PD i psykologi og MPO (Master i Organisationspsykologi), Systemisk Familieterapi, Miljøterapi, Psykoseterapi samt socialpædagog. 

Zoreen står for et klart fokus på beboernes trivsel og udvikling, og på at sikre et fagligt højt niveau blandt personalet på vores bosted i Vestsjælland. Hun har målrettet arbejdet med at danne en personalegruppe, som har et fælles udgangspunkt i menneskesyn, faglig bredde og kvalitet og en ambition om, at skabe et solidt, miljøterapeutisk fundament, beboerne kan læne sig ind i og op ad til enhver tid.

 Bestyrelse

Fonden DSI Kammergave står bag døgntilbuddet, i daglig tale kaldet Den Selvejende Institution Kammergave. Jordbrugsfonden Kammergave ejer Kammergave Landbrug og står for dagtilbuddets beskyttedt beskæftigelse §103. 

Hver enhed har egen bestyrelse og formand, medlemmerne går igen. Fælles for dem alle er et mangeårigt kendskab til og arbejde med Kammergave og dets beboere, og det er altid et glædeligt gensyn, når beboere og bestyrelsesmedlemmer kan hilse på hinanden ved lejlighed.

Lulla Forchhammer

Advokat

Formand for døgntilbuddets bestyrelse.

Tine Heede

Aut.psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, MMD

Bestyrelsesmedlem i døgntilbuddet.

Bent Rosenbaum

Professor, Institue of Psychology University of Copenhagen

Bestyrelsesmedlem i døgntilbuddet

Heiner Aldinger

Tidligere ansat med dyb indsigt i fagområdet

Bestyrelsesmedlem i begge bestyrelser.

Kammergave er organiseret som en selvejende fond med en professionel bestyrelse, DSI Kammergave. Udover det er der også en anden fond, Jordbrugsfonden som sorterer under samme bestyrelse. Under Jordbrugsfonden ligger Landbruget, der har sit eget landbrugspersonale der har ansvar for køernes pasning og drift af hele landbrugsdelen.  

Kammergave har ikke driftsoverenskomst med nogen kommune og drives udelukkende på baggrund af opholdsbetaling for hver enkelt indskrevet beboer. Derfor er vi meget opmærksomme på at være tidssvarende og opmærksomme på, at vores rammer og tilbud modsvarer omverdenens behov og efterspørgsel.

medarbejdere

Medarbejderne på vores bosted i Vestsjælland repræsenterer en solid uddannelsesbaggrund og erfaring, både fagligt med målgruppen og bredt med en vifte af kompetencer som gør, at en lang række tilbud er mulige for beboerne i eget regi.

De forskellige uddannelsesbaggrunde tæller blandt andet psykiatrisk sygeplejerske, socialrådgiver, ergoterapeut,  fysioterapeut, skolelærer, socialpædagog, bachelor i ernæring,  brandmand, landmand/agronom, musiker,  klubpædagog, multimediedesigner, reklametegner, jordbrugsteknolog, friluftsvejleder og håndarbejdslærer.

De fleste medarbejdere har desuden en eller anden form for psykoteraputisk efteruddannelse.

Anders

Anders

Gartner, agronom, landmand, modulansvarlig

Brian

Brian

Køkkenleder

Claus

Claus

Miljøterapeut, vedligeholds- og modulansvarlig, uddannet litografisk offset trykker og musiker

Jane

Jane

Miljøterapeut, uddannet håndarbejdslærer

Gitte

Gitte

Miljøterapeut, modulansvarlig, NADA udøver, uddannet socialpædagog og psykoterapeut

Katrin

Katrin

Miljøterapeut, uddannet sygeplejerske

Stina

Stina

Miljøterapeut, uddannet socialpædagog

Mikael

Mikael

Miljøterapeut, uddannet musiker

Maria

Maria

Miljøterapeut, modulansvarlig, NADA udøver, uddannet socialpædagog

Sabrina

Sabrina

Miljøterapeut, faglig koordinator, NADA udøver, uddannet socialpædagog,

Marlene

Marlene

Sygeplejerske, planlægningskoordinator, samt miljøterapeut

Karen

Karen

Miljøterapeut, Distrikts sygeplejerske

Lisbeth

Lisbeth

Økonomichef, uddannet merkonom i økonomistyring

Nis

Nis

Koordinerende miljøterapeut, modulansvarlig, uddannet flerkulturel socialrådgiver

Sule

Sule

Miljøterapeut, NADA udøver, uddannet socialpædagog

Rune

Rune

Miljøterapeut og modulansvarlig, uddannet jordbrugsteknolog, friluftsvejleder

Ole

Ole

Miljøterapeut, modulansvarlig, uddannet slagter og klubpædagog

Christina

Christina

Miljøterapeut, uddannet socialpædagog

Suzi

Suzi

Miljøterapeut, NADA udøver, uddannet sygeplejerske

Ditte

Ditte

Rengøringsassistent

Karin

Karin

Sekretær, uddannet International sekretæruddannelse ESA, Diplom i kunstterapi

Karin

Karin

Miljøterapeut, uddannet psykoterapeut

Søren

Søren

Miljøterapeut, NADA udøver

Stina

Stina

Miljøterapeut, NADA udøver, uddannet socialrådgiver