Nis

Daglig kooordinerende miljøterapeut, modulansvarlig, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, uddannet interkulturel/international socialrådgiver

Scroll to Top