Udbytte og forudsætninger

 

Med et ophold på Kammergave kan man:

• Lære sig selv bedre at kende
• Erstatte uvirkelighed med virkelighed
• Bryde negative mønstre i tanker, følelser og handlinger
• Udnytte og udvikle egne ressourcer
• Opøve praktiske og sociale færdigheder
• Udvikle selvværd og selvstændighed
• Vide at man gør nytte
• Oparbejde ansvarlighed for sig selv og omgivelserne
• Erkende, håndtere og finde frem til en livskvalitet som psykisk sårbar
• Opdage og dyrke glæden ved at skabe
• Få nye venner
• Få struktur i dagligdagen
• Få kendskab til egen krop og dens grænser
• Klare en mere selvstændig boform

Det er en forudsætning for opholdet:

  • at man ønsker at arbejde med sig selv for at få det bedre
  • at man er med til at udarbejde en handleplan
  • at man skal tale med misbrugskonsulenten, hvis man har et forbrug af alkohol eller hash
  • at man skal blive på eget værelse, hvis man er påvirket