Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse

Kammergaves dagtilbud tilbyder beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens §103. Her kan borgere under pensionsalderen grundet fysiske, psykiske eller sociale udfordringer gennem deres kommune visiteres til at deltage i dette. Dagtilbuddet har som udgangspunkt til formål at understøtte den enkelte beboer, i at kunne varetage en daglig arbejdsfunktion indenfor nogle trygge og veldefinerede rammer. Vi har plads til 8 borgere i vores dagtilbud ude fra.  

Landbruget Kammergave, som er tæt nabo til det socialpædagogiske opholdssted Kammergave i kraft af stedets historie som tidligere herregård, er en selvstændig enhed under jordbrugsfonden. Desuden er Landbruget Kammergave samarbejdspartner med dagtilbuddet.

På Kammergave er beskæftigelsen centreret omkring håndværk, økologisk gartneri, dyre og fødevareproduktion. Den beskyttede beskæftigelse er tilrettelagt i form af moduler, som beboerne kan melde sig på ud fra deres ønsker og arbejdsevner. Fokus er på, hvad der er besluttet i den enkelte beboers kommunale handleplan. Esempler kunne være:

  • Social træning i samarbejdet med andre 
  • Pleje og udvikling af færdigheder, som er nødvendige for at passe et arbejde 
  • Forståelse af dagligdagens rutiner omkring det, at varetage en jobfunktion 
  • Stabilitet i et arbejdsforløb 
  • Udvikling og læring i specielle færdigheder og kompetencer på de forskellige moduler 
  • Meningsfuld aktivitet der fremmer selvfølelse 

Læs også gerne mere om Kammergave og om vores funktion som bosted på Vestsjælland og socialpædagogisk opholdssted

Dokumentation af udvikling, trivsel og fremskridt 

I dagtilbuddet arbejdes der løbende med målrettet opsamling og dokumentation på målene for den enkelte beboer og af de fremskridt og den trivsel, vedkommende oplever og ses have. Den modulansvarlige dokumenterer løbende, hvordan det går, og hvilke mål, der arbejdes med. Sammen med beboeren drøftes det, hvad der går godt, hvad der kan være en udfordring, og hvordan denne kan støttes i både dag- og døgntilbud for at kunne passe de moduler, som beboeren nu arbejder indenfor.

Samtaler med modulansvarlig og leder skal løbende sikre, at omfanget af opgaver passer til både beboerens formåen og de mål, der er aftalt. På den måde sikres det, at beboeren ikke presses ud over sit potentiale, men har mulighed for, både at fordybe sig og blive udfordret inden for støttende rammer.