Gårdens historie

lokalhistorisk-arkiv-stenlille.dk

Høstgilde 1905 med hele arbejdsstyrken inklusive proprietærfamilien (Foto tilhører Stenlille lokalhistorisk arkiv)

Kammergave er i dag et bosted i Vestsjælland. Men oprindeligt er Kammergave en gammel herregård fra 1789. I sin lange levetid har Kammergave været fæstegård, haft 465 tønder jord under sig (godt 230 hektar), og skiftende formål. På stedet har der både været landbrug, svinedrift og planteavl, inden det blev politisk besluttet i første del af 1900-tallet, at også store dele af Kammergaves jord skulle udstykkes til husmandsbrug. 

Gården ligger på noget af den i datidens bedste jord i området, som Ludvig Holberg ejede, mens han levede. Også Holberg’s Tersløsegård kan ses fra vejen mod vest, som fører til Tersløse. Området er fladt og åbent og ligger godt væk fra landevejen mellem Tersløse og Sorø-området. Selve gårdens primære område er omkranset af hegn med hasseltræer, æbletræer og vilde hegn, og der er et rigt fugle-og dyreliv.  

Vejen mod at blive en selvstændig enhed

I 1970 brænder maskin-, so-, og svinestald og genopføres.

I 1981 stiftes den nuværende, selvejende institution af Michael Hammen, idet han køber Kammergave, og landbruget skilles fra bostedet. Drift af både jord og stald bliver økologisk, og har været det lige siden. Læs mere om Kammergave som et økologisk bosted og om stedets kostpolitik.

Michael Hammen var læge, psykoterapeut og uddannet landmand, og han lagde et stærkt fundament for kombinationen af behandling og fysisk, praktisk arbejde og aktivitet med udgangspunkt i land- og jordbrug. I dag er landbruget en selvstændig enhed, som er ejet af Jordbrugsfonden. Læs mere om landbruget på Kammergave ved at klikke her

I denne artikel fra Lokalhistorisk arkiv i Stenlille kan man læse mere om, hvordan gården har udviklet sig fra fæstegård og proprietærgård til et bosted for voksne med psykiatriske diagnoser

Følgende luftbilleder af gården samt Tersløsevej nr. 16 og 18 stammer fra Det Kongelige Biblioteks samling af luftbilleder. Billederne kan ses i deres originale form på hjemmesiden www5.kb.dk/danmarksetfraluften

Scroll to Top