Botilbud

Kammergave er et døgnbemandet, miljøterapeutisk og økologisk bosted på Vestsjælland, hvor der er døgnvagt på selve Kammergave samt på Rosalba. Beboere i nr. 16 er tilknyttet Kammergave i nat- og morgentimer. Alle beboere har egen bolig med te-køkken med eller uden vask, og adgang til delt badeværelse. Der er fælles køkken, spise- og opholdsstue, og forskellig indretning af øvrige fælles faciliteter på hhv. Rosalba og Kammergave. 

Her kan du læse om vores enkelte boliger.

Vi spiser sammen til alle måltider, som er økologiske og tilberedes af beboere og personale i fællesskab så vidt muligt. Der er gode muligheder for socialt samvær beboerne imellem, den enkelte beboer vælger selv, om der spises i spisestuen eller i egen bolig. 

Udgangspunktet er, at al behandling er individuel, derfor stilles der ikke enslydende krav. Til gengæld opfordres beboerne til at være med i de fælles stunder i det omfang, de kan rumme det, og det giver mening i forhold til planlagt behandling og aktivitet. 

Efter aftale med beboerne er familie og venner altid velkomne på Kammergave. Og det er tilladt at have smådyr med efter nærmere aftale, idet beboeren som udgangspunkt selv skal kunne passe sit/sine dyr. Som miljøterapeutisk opholdssted mener vi, at rammerne skal være så hjemlige, som overhovedet muligt, og vores omgivelser har god plads og flot natur, som både dyr og mennesker har gavn og glæde af.

Her kan du læse om vores økologiske bosted.