Et botilbud på Vest-sjælland i naturskønne omgivelser

Vi er i fuld gang med at lave en helt ny hjemmeside, og glæder os til at vise den frem.

Ind til da er du/I hjerteligt velkomne til at kontakte leder Zoreen Younis på tlf. 30739120 eller mail [email protected]. Alternativt [email protected] Og du/I kan læse lidt om os nedenfor.

kontakt os

Et botilbud på Vestsjælland i naturskønne omgivelser

Vi er i fuld gang med at lave en helt ny hjemmeside, og glæder os til at vise den frem.

Ind til da er du/I hjerteligt velkomne til at kontakte leder Zoreen Younis på tlf. 30739120 eller mail [email protected]. Alternativt [email protected] Og du/I kan læse lidt om os nedenfor.

kontakt os

Kort om kammergave

Kammergave er et miljøterapeutisk tilbud, hvor personer over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger lever i strukturerede rammer med støtte til at arbejde med sig selv. Målet er at beboerne opnår selvstændighed gennem praktiske og sociale færdigheder. Målet er også, at beboeren udvikler ressourcer til at skabe sig et meningsfyldt liv med livskvalitet. Delmål er at få klarhed over mønstre i handlinger, følelser og tanker, at træne ændringer af negative mønstre og at arbejde henimod en mere selvstændig boform.

Der er plads til 13 beboere fra 18 år og opefter på selve Kammergave, 2 beboere i Tersløsevej nr. 16 og 4 beboere i vores bolig Rosalba, som ligger 3 km herfra. Herudover er der plads til 8 beboere i dagtilbuddet udefra.

Godkendelse og tilsyn

Botilbuddet DSI Kammergave er godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til lov om Social Service § 108, § 107. Tilsyn føres af Socialtilsyn Øst.

Kammergaves beskyttede beskæftigelse dagtilbudet §103 er godkendt af Sorø Kommune som ligeledes fører tilsyn.

Find os på tilbudsportalen her:

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=QAP-3682&afdelingsid=098aadf9-e80c-4a41-a87d-685d15e63180&aktivtMenupunkt=

Målgruppe

Vores beboere har forskellige psykiatriske diagnoser: skizofreni, borderline (EPU), ADHD, selvskade samt forskellige tilknytningsforstyrrelser. Vi modtager ikke personer med udadreagerende adfærd eller misbrug som hovedproblematik. Selv om alle vore beboere har forskellige former for udfordringer i deres hverdag, har de hver især også mange ressourcer.

Indtagelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer er ikke tilladt på Kammergave.

Ledige pladser

Helhed og sammenhæng

Et helhedsorienteret menneskesyn føres ud i praksis gennem en struktureret hverdag med arbejdstilbud i landbrug, gartneri og køkken som det grundlæggende. Her lægges vægt på sammenhængen fra jord til bord. Vi er selvforsynende med økologisk kød, grønsager og frugt.

Vores værdier

Vores værdier bygger på et grundlag af tro, håb, værdighed, anerkendelse og et bæredygtigt miljø for vores beboere.

Kontakt os

2020 © DSI Kammergave - Alle rettigheder forbeholdes
Hjemmeside af AWORK Webbureau