Målgruppe

Psykiatrisk bosted for voksne

På Kammergave tror vi på menneskets iboende evne til transformation og vækst. Vi ser hvert individ som en unik mosaik af oplevelser og potentiale, hvor fortidens skygger kan kaste lys over fremtidens muligheder. Vores miljøterapeutiske rammer er skabt med en dyb forståelse af, hvordan omgivelser og strukturer kan forme menneskers indre verden. Med respekt, troværdighed, åben dialog og medmenneskelig forståelse danner vi et fundament for personlig og social udvikling. Vi er forpligtet til at støtte hver beboer i deres rejse mod selvindsigt og selvstændighed, og vi anerkender, at vejen til et meningsfuldt liv er brolagt med både udfordringer og triumfer”. 
Zoreen, leder af DSI Kammergave

Målgruppe

Målgruppen på vores miljøterapeutiske bosted er voksne fra 18 år og op, som indskrives enten jf. servicelovens §107 eller §108. 

De er personer med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, som har behov for et specialiseret døgnmiljø. De fleste af de borgere, der bliver indskrevet på Kammergave, har været indlagt i psykiatrien. Mange af dem har gentagne eller langvarige indlæggelser bag sig, inden de kommer til os. 

Diagnosemæssigt har målgruppen på Kammergave typisk vanskeligheder indenfor følgende områder: 

  • Forandret virkelighedsopfattelse, herunder skizofreni- og psykoselidelser 
  • Angst og depression 
  • Personlighedsforstyrrelser 
  • Tilknytningsforstyrrelser 
  • Selvskade 

En stor del af vores beboere har en komorbiditet, dvs. at de, udover deres primære lidelse, kan have andre lidelser som tvangstanker og tvangshandlinger, autistiske træk, ADHD, posttraumatisk stresssyndrom, spiseforstyrrelse m.m. 

En del af beboerne har desuden været igennem et misbrug, inden de bliver indskrevet hos os, eller har et aktuelt misbrug som selvmedicinering ved visiteringstidspunktet, men er indstillet på at komme ud af deres misbrug. 

Som følge af de psykiatriske vanskeligheder har mange af vores beboere udfordringer i det sociale samspil og/eller udviser indadreagerende og selvskadende adfærd. 

Vi modtager ikke personer med udadreagerende adfærd. 

Scroll to Top