kunstterapi

Formålet med kunstterapi er at skabe mulighed for beboerne at udtrykke sig kreativt og dermed udtrykke, det der er svært at sætte ord på.
Det at kunne lægge svære følelser og tanker i et kreativt udtryk virker forløsende og processen er medvirkende til at opnå en bedre balance i nervesystemet. Dette er igen medvirkende til at give en bedre livskvalitet.


Den kreative proces kan støtte identiteten og skabe en ny bevidsthed. Og så er det sjovt at være kreativ sammen med andre.

Temaer vi, indtil nu, har arbejdet med er:
* fællesskab
* stigmatisering
* eventyr
* følelser

Vi arbejder med billeder gennem maling, tegning og kollage og med formning med ler og dekorering af f.eks. masker. Vi arbejder nogle gange med fælles male-, tegne- eller formningsøvelser. Både for at styrke fællesskabet og samarbejdet, men også for at inspirere hinanden og dermed skabe åbenhed overfor forandringsprocesser.

Scroll to Top