Værdigrundlag

Forudsætningen, for at det enkelte menneske kan udvikle sig og udnytte sit potentiale og forandre sig, er, at der er nogle gunstige rammer og troværdige relationer at læne sig op ad.

Dette er de bærende principper for Kammergave som et miljøterapeutisk opholdssted og udmunder sig praktisk i et helhedsorienteret menneskesyn. I praksis gennemføres det ved en struktureret hverdag med arbejdstilbud i landbrug, gartneri og køkken som det grundlæggende. Her lægges vægt på sammenhængen fra jord til bord, som er et vigtigt del af vores kostpolitik på vores økologiske bosted.

Kulturen er baseret på anerkendelse og rummelighed overfor den enkeltes ståsted, hvor det vigtigste princip er at møde den anden med ligeværdighed og dennes sind på sinde.

”På Kammergave bidrager vi til at mennesker med psykiske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse, som danner grundlaget for, at de genvinder troen på sig selv og dermed mange af de tabte færdigheder. Det gør vi ved at møde dem med respekt, ved at se mennesket bag diagnosen, ser deres potentialer frem for deres begrænsninger, og ved at yde støtte og omsorg”
Zoreen Younis, leder af DSI Kammergave
Scroll to Top