Behandling

Velkommen til Kammergave – et helhedsorienteret miljøterapeutisk bosted, hvor beboerne indgår i et professionelt og behandlende miljø. Inden for trygge, forudsigelige og strukturerede rammer, kombineret med professionel støtte, hjælper vi beboerne med deres personlige og sociale udvikling, så de kan opnå personlig vækst og trivsel. Vores daglige moduler i beskyttet beskæftigelse er en integreret del af den miljøterapeutiske behandling. 

På Kammergave ser vi de pårørende som en uvurderlig del af beboernes liv. Derfor samarbejder vi tæt med dem for at sikre en stærk forbindelse mellem beboere og deres pårørende. Dette samarbejde er afgørende for at opretholde de bedste rammer for beboernes udvikling. 

Vores mål for arbejdet

På Kammergave har vi klare og ambitiøse mål for vores miljøterapeutiske arbejde: 

  • Opnå Symptomlindring og Bedre Psykosocialt Funktionsniveau 

Vi skaber et trygt og støttende miljø, hvor beboerne kan arbejde mod symptomlindring og forbedring af deres psykosociale funktionsniveau.  

  • Udvikle Selvstændighed gennem Praktiske og Sociale Færdigheder 

Vi hjælper beboerne med at blive mere selvstændige ved at træne dem i praktiske og sociale færdigheder, herunder ADL-træning (Aktiviteter i Dagligdagen). 

  • Forberede til at Bo i Egen Bolig 

Vores mål er at forberede beboerne til at kunne bo i egen bolig ved at opbygge de nødvendige færdigheder og selvtillid til at leve selvstændigt og håndtere dagligdagens udfordringer. 

  • Udvikle og Genfinde Ressourcer til et Meningsfyldt Liv 

Vi arbejder målrettet på at hjælpe beboerne med at udvikle og genvinde deres ressourcer, så de kan skabe sig et meningsfyldt liv med høj livskvalitet. 

  • Få Klarhed over Tankemønstre og Udvikle Selvindsigt 

En vigtig del af vores arbejde er at hjælpe beboerne med at få klarhed over deres mønstre i tanker, følelser og handlinger. Vi støtter dem i at udvikle selvindsigt og træner dem i at ændre uhensigtsmæssige mønstre. 

På Kammergave kombinerer vi faglighed med omsorg for at skabe de bedste rammer for beboernes udvikling og trivsel. Vi er dedikerede til at støtte hver enkelt beboer på deres unikke rejse mod et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Scroll to Top