Miljøterapi

Miljøterapi – et terapeutisk miljø

På Kammergave tilbyder vi et unikt terapeutisk miljø. Et miljø karakteriseret ved bevidsthed om, at alt hvad vi foretager os, har indflydelse på beboernes psykiske udvikling. Derfor stræber vi efter at skabe et miljø, hvor der er opmærksomhed på alle de forskellige elementer, beboerne møder og bliver påvirket af. Dette inkluderer vores kommunikationsform, omgangstone, og hvordan vi omtaler hinanden. Vores værdier, samarbejdet mellem de forskellige niveauer i organisationen, samarbejdet personale imellem, samt samarbejdet med eksterne partnere og pårørende, spiller alle en vigtig rolle i beboernes trivsel og udvikling.

Dette terapeutiske miljø er inspireret af mange forskellige pædagogiske og psykologiske retninger. Vores behandling bygger på viden fra psykiatrien samt teorier som psykodynamisk teori, mentaliseringsteori og psykodynamisk organisationspsykologi.

Vi arbejder ud fra konceptet “organisationen som terapeut”, hvilket indebærer en bevidst tilrettelæggelse af alle organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger. Målet er at fremme den psykiske udvikling hos vores beboere gennem en helhedsorienteret tilgang, hvor institutionen som helhed og de relationer, der opstår, spiller en afgørende rolle.

Vores miljøterapi handler om at se på helheden og forstå, hvordan alle elementer i miljøet bidrager til beboernes udvikling. Vi har øje for både de direkte og indirekte påvirkninger, der kan fremme beboernes trivsel og psykiske udvikling.

På Kammergave er vi dedikerede til at skabe et terapeutisk miljø, hvor beboerne kan vokse, udvikle sig og arbejde hen imod et mere selvstændigt og meningsfyldt liv. Vi kombinerer faglighed med omsorg og samarbejder tæt med både interne og eksterne partnere for at sikre, at vores beboere får den bedst mulige støtte på deres rejse.

Miljøterapi – vores referenceramme

Vores miljøterapeutiske tilgang på Kammergave er dybt forankret i både psykodynamisk og mentaliserings baseret tænkning. Disse to tilgange kombineres for at skabe et helhedsorienteret behandlingsmiljø, der understøtter beboernes udvikling og trivsel.

Psykodynamisk Tænkning:

Den psykodynamiske tilgang bygger på forståelsen af, at tidligere erfaringer og ubevidste processer påvirker vores nuværende adfærd og relationer. Vi arbejder derfor med at skabe bevidsthed om disse ubevidste dynamikker hos både beboerne og os selv som professionelle. Ved at reflektere over og bearbejde tidligere oplevelser kan beboerne udvikle nye, mere konstruktive adfærdsmønstre. Som fagpersoner holder vi os bevidste om vores egne ubevidste processer for at kunne forblive professionelle i vores kontakt med beboerne og for bedre at kunne hjælpe dem med at forstå deres egne bagvedliggende dynamikker.

Mentaliserings baseret Tænkning:

Den mentaliserings baserede tilgang handler om at forstå og fortolke egne og andres følelser, tanker og intentioner. Denne forståelse er essentiel for at kunne navigere i sociale relationer og håndtere følelsesmæssige udfordringer. Vores miljøterapeuter er opmærksomme på både beboernes og vores egne mentale tilstande, og vi stræber efter at forbedre forståelsen for handlinger og intentioner gennem refleksion og dialog. Vi har altid “sindet på sinde” i beslutninger, samvær og samtaler.

Ved at kombinere den psykodynamiske forståelse af, hvordan tidligere erfaringer påvirker nuværende adfærd, med mentaliseringens fokus på at forstå følelser og tanker, skaber vi et miljø, hvor beboerne kan udvikle sig både personligt og socialt. Denne integrerede tilgang gør det muligt for beboerne at opnå en dybere selvforståelse og forbedrede relationer, hvilket understøtter deres overordnede trivsel og livskvalitet.

På Kammergave tror vi på, at denne kombination af psykodynamisk og mentaliserings baseret tænkning skaber et trygt og støttende miljø, hvor beboerne kan udvikle de nødvendige færdigheder til at håndtere deres psykiske udfordringer og forbedre deres livskvalitet.

Scroll to Top