Modulerne i dagtilbuddet

Modul grønne områder

Grønne områder modulet står for vedligeholdelse af de grønne områder. Det kan fx være at stå for at tilse æbletræer, passe høns, rydde buskadser, vedligeholdelse og rengøring af hønsehus og andedam mfl. Samt supplerende opgaver udenfor.  

Modulet giver beboerne mulighed, for at arbejde ude i de forskellige årstider i al slags vejr, bruge forskelligartede redskaber og mindre maskiner under kyndig vejledning, og blive brugt fysisk og mentalt, både i samarbejde og fysisk aktivitet. Samtidig er der mulighed for, at beboerne kan være med til at sætte deres præg på udeområderne.  

Desuden tilbydes friluftaktiviteter såsom fisketure, naturvandringer og bål mad.  

Under Grønne områder modulet er også oprettet et modul for en beboer, som gerne vil arbejde med kalvene. De praktiske opgaver er bl.a. fodre, vaske suttespande, give halm og muge ud. 

Derudover har Kammergave frugttræer og -buske, som supplerer når der er sæson. Til modulet hører altså, at der skal indsamles, plukkes og forarbejdes til senere brug og opbevaring. Vi har fx mostedage over efteråret af egne æbler, hvor mosten nedfryses og bruges ved festlige lejligheder.

Modul gartneri

Gartneriet er baseret på at holde Kammergave selvforsynet med grøntsager det meste af året. Forsyningen varierer, efter hvilken sæson de enkelte afgrøder modner og er klar til brug.  Derfor produceres del til opbevaring for vinteren. Derudover sælges der grønsager lokalt og til en fast række kunder gennem sæsonen. 

Opgaverne spænder vidt lige fra forberedelse af jord og planter om foråret, daglig pasning i vækstsæsonen, og et solidt arbejde med høst om efteråret.  I Gartneriet arbejdes der med fremstilling af grøntafgrøder, principper for økologisk drift, brug og håndtering af redskaber og metoder og sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold.   

Samtidig har gartnerimodulet også ansvaret for, sammen med Grønne områder modulet, at vedligeholde de grønne områder omkring Kammergave. Her skal der fx hugges og stables brænde, anvendes buskrydder eller brændes ukrudt og slås græs.  

Modul køkkenhold

I Kammergaves hovedbygning findes køkkenet. Køkkenet er økologisk og der arbejdes med jord-til-bord, hvilket vil sige, at der arbejdes med egen produktion af grøntsager fra gartneriet. Der anvendes frugt og grønt fra egen have.  

På køkkenmodulet arbejdes der med at snitte, koge, stege og bage. Beboeren lærer at lave mad og at smage den til og at anrette maden, så den ser rigtig godt ud på tallerkener og fade. Der arbejdes også med oprydning, opvask og daglig rengøring.   

På køkkenmodulet arbejdes der yderligere med arbejdsplanlægning, håndtering af køkkenredskaber, håndtering og opbevaring af madvarer, hygiejne og egenkontrol.  

Yderligere arbejdes der med at kunne lægge et budget og planlægge et indkøb og handle. 

Modul vedligehold

På modul vedligehold arbejder man med at udføre diverse vedligeholdelsesopgaver på bygninger og inventar samt stå for at holde havemaskiner og biler vedlige. Det kan være maling og renovering af trapper, tagrende rensning, værkstedsarbejde mm.  
 
Beboerne på vedligehold får en god fornemmelse af, hvad der skal til for at vedligeholde et gammelt hus, og de har mulighed for, at byde ind på opgaverne både ud fra evt. tidligere erfaring og fra lyst og motivation for, evt at lære noget helt nyt. De opgaver, der lægges i dette modul, er af en karakter, hvor der skal være tid nok til, at beboeren kan løse opgaven i ro og eget tempo, så processen bliver overskuelig og støttende. 

Der er en stor tilfredsstillelse i at udføre tingene på egen hånd i samarbejde med medarbejdere. Vedligehold giver foruden muligheden for at arbejde selvstændigt, rig mulighed for at øve sine sociale kompetencer i samarbejde andre beboere, i det tempo der passer den enkle.  

Modul kunsthåndværk

På kunstværksted modul arbejder man med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af kreative projekter og produkter til vores gårdbutik.   

Fokus er desuden på, at deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet bl.a. igennem at lære et håndværk. Mediet er primært det keramiske håndværk. Derudover inddrages andre kunstneriske arbejdsprocesser.   

Værkstedsmedarbejderen støttes således i at gennemgå de udfordringer der er forbundet med at være en del af en arbejdsproces og en produktion.   

Beboeren indgår i et trygt arbejdsmiljø, hvor vi møder den enkelte der hvor han/hun er og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Værkstedet er præget af en positiv og hyggelig stemning.   

På trods af at det er et arbejdsrum kan det således også være et frirum der giver plads til at bruge sig selv i en ny kontekst. 

Modul Dyrehold

Dyreholdet tilbyder beboerne pasning af og tæt kontakt med vores dyr. Det gælder både Kammergaves og landbrugets. Vi har pt et større hønsehold, fiskedam og derudover er der katte – både i landbruget og nogle der hører til botilbuddene. 

Der er fast definerede opgaver dagligt. Beboerne er med til at planlægge og udføre opgaverne. De kan altså byde ind med deres viden og kunnen, i det omfang det giver mening. Over året kan der være større opgaver.

Under dyrehold tilbyder vi hesteassisteret terapi – denne støtter den enkelte til en øget kropsbevidsthed, da ridningen giver forbedret balance og motorik. Yderligere vil hestens spejling motivere beboeren til at reflektere over – og ændre sine handlemønstre, da hesten er umiddelbar og ikke dømmende, og derfor vil omgangen med heste kunne give anledning til refleksion og ændring af handlemønstre, som med tiden, kan overføres til interaktionen med andre mennesker – alt sammen støttet af hestekyndigt personale som skaber en tryg ramme.   

En sidegevinst ved beskæftigelsen med dyrene er, at de har en særlig indflydelse på beboernes psyke. De er med til at skabe ro og nedtoner det indre pres, som borgerne ofte lever under. De understøtter træning i empati, som kan overføres til mellemmenneskelige relationer. Således har de værdi i forhold til beboernes kontakt med omverdenen. Dyrene viser genkendelighed og glæde i mødet med beboerne. Den tryghed, der opstår over tid, er meget givende for begge parter. Yderligere giver arbejdet med dyrene beboeren et ansvar, som kan virke meget betydningsfuldt.

Modul landbrug

I samarbejde med Kammergave Landbrug har beboerne mulighed for, at løse opgaver i såvel markarbejde som pasning af dyr, stalde osv.  

Landbruget har en besætning på ca. 90 malkekøer, opdrætter kalve, producerer foder og har en mindre markdrift, der skal passes. Der muges ud, passes kalve, kvier og køer på daglig basis og gås til hånde ud fra fast, aftalte opgaver med ansvarlig fra landbruget.

Det at arbejde i landbruget er med til at give beboeren en følelse af ansvar og betydning, da det er en større drift, man indgår i – der er mange kredsløb og opgaver, som både passer ind i og er afhængige af hinanden. Der kan også være en god øvelse i tålmodighed, fleksibilitet og behovsudsættelse, fordi man i et landbrug er afhængig af vind og vejr, der som bekendt ikke er noget, vi mennesker er herre over. Det er et jævnligt samtaleemne, og kan overføres til visse livsområder, hvor vi heller ikke altid er herre over skæbnens tilskikkelser. 

Det kan der komme nogle fine, filosofiske og støttende samtaler ud af.

Scroll to Top