Tilsyn på kammergaves socialpædagogiske opholdssted

Tilsyn

Personrettede tilsyn forestås af den enkelte beboers kommune, hvor det overordnede tilsyn af DSI Kammergave forestås af Socialtilsyn Øst. 

Seneste tilsynsrapport fra 2020 

Endvidere tilses vi også af Arbejdstilsynet, som seneste har besøgt os i februar 2021, rapporten kan læses her.

Psykiatrisk tilsyn

Kammergave har tilknyttet en psykiatrisk konsulent, som dels varetager den psykiatriske behandling af en del af beboerne, deltager i behandlingskonferencer, og dels forestår undervisning af personalet samt psykoedukation med beboerne.

Kammergaves psykiatriske konsulent er Casper Westergaard, 1. Afsnitsledende Overlæge hos Psykiatrisk Center Glostrup, OPUS.