Tilsyn på kammergaves socialpædagogiske opholdssted

Tilsyn

Personrettede tilsyn forestås af den enkelte beboers kommune, hvor det overordnede tilsyn af DSI Kammergave forestås af Socialtilsyn Øst. 

Seneste tilsynsrapport 

Endvidere tilses vi også af Arbejdstilsynet, som seneste har besøgt os i februar 2021, rapporten kan læses her.