Demokrati

Husmøder på Kammergave

På Kammergave holder vi husmøde med vores beboere hver anden mandag. Husmødet faciliteres af Kammergaves leder og i lederens fravær af stedfortræderen. Disse møder fungerer som en vigtig platform for vores beboere, hvor de kan bringe emner, der optager dem, til drøftelse. Det er her, beboerne kan fremsætte ønsker om forskellige aktiviteter og give udtryk for utilfredshed med ting, de mener ikke fungerer optimalt.

Husmøderne giver også beboerne mulighed for at blive enige om de husregler, de ønsker at have på bostedet. Derudover fungerer møderne som en arena for de politiske processer, såsom valg af repræsentanter til beboerrådet.

Desuden bliver beboerne på husmøderne orienteret om kommende begivenheder og forandringer, herunder nye ansættelser eller opsigelser af personale.

Foruden det praktiske og politiske aspekt er husmøderne også en vigtig del af social træning i trygge rammer. De skaber et forum, hvor beboerne kan øve sig i sociale færdigheder og få støtte fra både personale og medbeboere.

Vi værdsætter åben dialog og aktiv deltagelse fra alle beboere for at skabe et harmonisk og velfungerende fællesskab på Kammergave.

Beboerrådet på Kammergave

På Kammergave har vi et aktivt beboerråd, der spiller en central rolle i hverdagen og planlægningen af aktiviteter for vores beboere. Beboerrådet er en vigtig platform for at sikre, at alle beboeres stemmer bliver hørt, og at deres ønsker og behov bliver taget i betragtning.

Beboerrådets primære formål er at sikre en løbende dialog om relevante emner, der skal tages op på husmøderne og beboerrådsmøderne. Det fungerer som et bindeled, hvor beboernes ønsker formidles, og der træffes beslutninger om indhold og planlægning af vores store ture ud af huset, kendt som kvartalsturene.

Beboerrådet består af to beboere, der repræsenterer resten af beboerne. Derudover deltager leder, daglig koordinator og /eller mellemleder samt en medarbejderrepræsentant i møderne for at sikre en god dialog og samarbejde mellem beboere og personale. Beboerrådsmøderne afholdes en gang pr. kvartal, hvor vi sammen drøfter og planlægger kommende aktiviteter og ture. På disse møder diskuteres også, hvilke emner der skal tages op på de kommende husmøder.

Et af beboerrådets vigtige opgaver er at beslutte indholdet på kvartalsturene, som er store ture ud af huset, der giver beboerne mulighed for at opleve nye steder og aktiviteter uden for bostedet. Disse ture planlægges grundigt i beboerrådet for at sikre, at de opfylder beboernes ønsker og behov.

Gennem beboerrådet har alle beboere mulighed for at få indflydelse på deres hverdag og de aktiviteter, der arrangeres på bostedet. Rådet arbejder for at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor alle beboere kan komme til orde og bidrage med deres ideer og ønsker. Vi er stolte af vores beboerråd og dets arbejde med at skabe en meningsfuld og berigende hverdag for alle på Kammergave.

Scroll to Top