Gårdens historie

Høstgilde 1905 med hele arbejdsstyrken inklusive proprietærfamilien (Foto tilhører Stenlille lokalhistorisk arkiv)

Kammergave er en gammel herregård fra 1789, som i sin lange levetid har været fæstegård, haft 465 tønder jord under sig (godt 230 hektar), og skiftende formål, idet der både har været landbrug, svinedrift og planteavl inden det blev politisk besluttet i første del af 1900-tallet, at også store dele af Kammergaves jorde skulle udstykkes til husmandsbrug. 

Gården ligger på noget af den i datidens bedste jord i området, som Ludvig Holberg ejede mens han levede, og Holberg’s Tersløsegård kan da også ses fra vejen mod vest, som fører til Tersløse. Området er fladt og åbent, og ligger godt væk fra landevejen mellem Tersløse og Sorø-området. Selve gårdens primære området er omkranset af hegn med hasseltræer, æbletræer og vilde hegn, og der er et rigt fugle-og dyreliv.  

I 1970 brænder maskin-, so-, og svinestald (længerne tættest på den nuværende kostald), og genopføres. I 1981 stiftes den nuværende, selvejende institution af Michael Hammen, idet han køber Kammergave, og landbruget skilles fra bostedet. Drift af både jord og stald bliver økologisk, og har været det lige siden. Michael Hammen var læge, psykoterapeut og uddannet landmand, og han lagde et stærkt fundament for kombinationen af behandling og fysisk, praktisk arbejde og aktivitet med udgangspunkt i land- og jordbrug. I dag er landbruget en selvstændig enhed, som er ejet af Jordbrugsfonden. 

I denne artikel fra Lokalhistorisk arkiv i Stenlille kan man læse mere om, hvordan gården har udviklet sig fra fæstegård og proprietærgård til et bosted for psykisk sårbare mennesker. 

Følgende luftbilleder af gården samt Tersløsevej nr. 16 og 18 stammer fra Det Kongelige Biblioteks samling af luftbilleder, og kan ses i deres originale form på hjemmesiden www5.kb.dk/danmarksetfraluften. 

Kammergave set fra øst, taget i perioden 1928-33

Kammergave 1950

Kammergave 1986

Nr. 18. 1991

Nr. 16. 1950