Målgruppe

psykiatrisk bosted for voksne 

”På Kammergave bidrager vi til at mennesker med psykiske lidelser opnår en meningsfuld tilværelse, som danner grundlaget for, at de genvinder troen på sig selv og dermed mange af de tabte færdigheder. Det gør vi ved at møde dem med respekt, ved at se mennesket bag diagnosen, ser deres potentialer fremfor deres begrænsninger og ved at yde støtte og omsorg”

Zoreen Younis, leder af DSI Kammergave

målgruppe og Psykiatriske diagnoser

Målgruppen på vores socialpædagogiske opholdssted er voksne fra 18 år og op efter, som indskrives enten jf. servicelovens §107 eller § 108. 

De er personer med psykiatriske problemstillinger, såsom psykiatriske diagnoser, som har behov for et specialiseret døgnmiljø. De fleste af de beboere, der bliver indskrevet på Kammergave, har været indlagt i psykiatrien. Nogle af dem har mange indlæggelser eller lang-tids indlæggelser bag sig, inden de skal have hjælp hos os som psykiatrisk bosted.

På Kammergave indgår du i et miljøterapeutisk opholdssted med et professionelt behandlende miljø og i en struktureret hverdag med daglige moduler. For os er det afgørende at skabe de mest optimale rammer for beboerne og deres udvikling samt deres forhold til deres pårørende. Det er derfor også en vigtig del af vores behandlingen på vores psykiatriske bosted med miljøterpi

Diagnosemæssigt har målgruppen på vores bosted på Vestsjælland typisk vanskeligheder indenfor følgende områder: 

  • Forandret virkelighedsopfattelse herunder skizofreni- og psykoselidelser
  • Angst og depression
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Selvskade

En stor del af vores beboere har en komorbiditet. Dvs.at de, i tillæg til deres primære lidelse, kan have andre lidelser som tvangstanker og tvangshandlinger, autistiske træk, ADHD, posttraumatisk stressforstyrrelse, spiseforstyrrelse mm.

En del af beboerne på vores bosted på Vestsjælland har tillige været igennem et misbrug, inden de bliver indskrevet hos os eller har et aktuel misbrug som selvmedicinering ved visiteringstidspunktet, men er indstillet på at komme ud af deres misbrug.

Som følge af de psykiatriske vanskeligheder har mange af beboerne på vores bosted store udfordringer ved det sociale samspil, og/eller udviser en indadreagerende og selvskadende adfærd.

Vi modtager ikke personer med udadreagerende adfærd.